Buenos Aires oldest neighborhood

San Pedro Telmo

San Pedro Telmo
San Pedro Telmo

San Telmo (Pedro González Telmo) is the oldest barrio (neighborhood) of Buenos AiresArgentina and also a fairly well preserved area of that constantly changing Argentine metropolis and is characterized with a number of colonial buildings. Cafes, tango parlors and antique shops line up the cobblestone (adoquines) streets, which are filled with artists and dancers.

San Telmo’s many attractions include many old churches (e.g. San Pedro Telmo), museums, antique stores and a semi-permanent antique fair (Feria de Antigüedades) in the main public square, “Plaza Dorrego.” Tango-related activities for both locals and tourists also abound in the area.